Dyno sheet!!!
Shawn Walsh's 1991 ZR1 #1723

Norcross GA